CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĨNH CÁT
Địa chỉ: Số 48TT 11B P.Văn Quán, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội
Điện thoại: 04.3354 5435 – Fax: 04.3354 5434
Email: binhsmv@gmail.com – website: www.vinhcat.vn