Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải – CTCP
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại/Fax: (+84.4)38514431 / (+84. 4)38514980
Website: www.tedi.vn
Email: tedi@tedi.com.vn