Thiết kế website tổng công ty 36

TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP
Địa chỉ: Số 141 phố Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế: 0105454762
Điện thoại: +84 24 3533 2471
Fax: +84  24 3533 2472
Email: contact@36corp.com