Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 2

Địa chỉ: Số 278 Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.3851.7743 – 04.3511.0242

Fax: 04.3851.7806

Email: Tecco2.tedi@gmail.com

Website: www.tecco2.com.vn