HÀNG NHẬT NVGROUP
Địa chỉ: 53-54 C1, Khu đô thị Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 0853 531 666 – Điện thoại: 0243 998 9986
Email: nvgroupthuongmai@gmaill.com
Website: www.hangnhatnvgroup.vn