CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NV
Mã số doanh nghiệp: 0107286496
Địa chỉ: Số 53-54 C1, Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 08.661.900.22
Email: combiniinfo@nvgroup.com.vn – Website: www.combini.com.vn