CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NAM
Địa chỉ: Số 34 Yết Kiêu – Cửa Nam – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 04.39845897 – 04.66839889 – Fax: 04.39845897
Skype: dinhhai.ceo
E-mail: thietbigiaothong@gmail.com
Website:http://Nguonhang.net