Ghi chú: Vì lý do bảo mật thông tin khách hàng chúng tôi không đăng tải hết dự án đã thực hiện ở trên đây, nếu quý khách cần danh sách đầy đủ khách hàng chúng tôi xin hãy gửi Email đến contact@inidec.com hoặc gọi số 098.668.6611. Xin cảm ơn!