Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì (năm)
.vn 390.000 đ 600.000 đ
.com.vn 390.000 đ 550.000 đ
.net.vn 390.000 đ 550.000 đ
.org.vn 290.000 đ 350.000 đ
.info.vn 290.000 đ 350.000 đ
.gov.vn 290.000 đ 350.000 đ
.edu.vn 290.000 đ 350.000 đ
.biz.vn 390.000 đ 450.000 đ
.pro.vn 290.000 đ 300.000 đ
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì (năm)
.com Miễn phí 310.000 đ
.net Miễn phí 310.000 đ
.org Miễn phí 310.000 đ
.info Miễn phí 310.000 đ
.us Miễn phí 320.000 đ
.biz Miễn phí 310.000 đ
.me Miễn phí 900.000 đ
.tv Miễn phí 900.000 đ
.mobi Miễn phí 850.000 đ