Đăng ký tên miền - domain

Biso đơn giản hóa quá trình đăng ký tên miền, giúp doanh nghiệp đăng ký tên miền nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm thời gian.

Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì (năm)
.vn 390.000 đ 600.000 đ
.com.vn 390.000 đ 550.000 đ
.net.vn 390.000 đ 550.000 đ
.org.vn 290.000 đ 350.000 đ
.info.vn 290.000 đ 350.000 đ
.gov.vn 290.000 đ 350.000 đ
.edu.vn 290.000 đ 350.000 đ
.biz.vn 390.000 đ 450.000 đ
.pro.vn 290.000 đ 300.000 đ
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì (năm)
.com Miễn phí 310.000 đ
.net Miễn phí 310.000 đ
.org Miễn phí 310.000 đ
.info Miễn phí 310.000 đ
.us Miễn phí 320.000 đ
.biz Miễn phí 310.000 đ
.me Miễn phí 900.000 đ
.tv Miễn phí 900.000 đ
.mobi Miễn phí 850.000 đ