OLD QUARTER VIEW HANOI HOSTEL

Address: ( Số 3 Nội Miếu ) 42 Hàng Giầy, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phone: (+84) 43 7100 578
Fax: (+84) 43 7100 579
Hotline: (+84) 9 4321 6589. Mr. Long
Email: booking@oldquarterviewhanoihostel.com
Website: www.oldquarterviewhanoihostel.com