Website được xây dựng dựa trên sự tư vấn của các chuyên gia trong ngành tại Việt Nam. Họ giúp BISO hiểu rõ hơn đặc thù của ngành và đối tượng khách hàng cần phục vụ. Từ đó giúp BISO đưa gia giải pháp hiệu quả nhất cho website cần xây dựng.