Nếu doanh nghiệp có những hình ảnh/video và tư liệu về công ty, đó sẽ là một tài sản quý. Tư liệu đó sẽ giúp chúng tôi nâng cao hiệu quả bản thiết kế cũng như chúng tôi sẽ có những phương án tốt hơn để trình bày nội dung trên web. Công ty có thể thuê một chuyên gia nhiếp ảnh nó rất quan trọng.