Website được xây dựng theo bộ tiêu chuẩn được Google khuyến nghị để tối ưu website trên công cụ tìm kiếm. Hệ thống cho phép người quản trị có thể tùy biến SEO ở mực cao và quản lý hoàn toàn nội dung hiển thị trên Google.