BISO lấy sự đơn giản làm trọng và định hướng tập trung vào người dùng. BISO cố gắng xây dựng những tính năng tối ưu nhất giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác trên website nhưng vẫn đảm bảo khả năng tùy biến theo yêu cầu sử dụng cao nhất.