Website được xây dựng cho phép khách sạn có thể tích hợp bất kỳ công cụ thanh toán trực tuyến nào trên thế giới. Giúp khách hàng có thể dễ dàng trả tiền phòng, tiền tour hay các dịch vụ khác… ngay trên internet an toàn và bảo mật.