Biso đề cao dịch vụ sau bán hàng, mong muốn khách hàng dử dụng dịch vụ lâu dài và cùng khách hàng phát triển.