Website cho phép người quản trị chỉ cần sử dụng một hệ thống duy nhất để quản lý toàn bộ các dịch vụ của khách sạn, bao gồm: quản lý phòng và đặt phòng, quản lý tour và đặt tour, quản lý tất cả thông tin và dịch vụ khác.