Để hài hoà và thống nhất với hình ảnh công ty, Biso cần khách hàng cung cấp hệ thống nhận diện thương hiệu (nếu có) để Biso chọn tông mầu và phong cách trình bày. Nếu khách hàng chưa có hệ thống nhận diện thương hiệu có thể gửi Logo cho Biso, Biso sẽ tư vấn tông màu chính cho website.