Khách hàng có thể đơn phương hủy hợp đồng. Nhưng số tiền khách hàng đặt cọc Biso sẽ không hoàn lại trong tất cả mọi trường hợp.