Biso sẽ hướng dẫn khách hàng sử dụng, vận hành và quản trị nội dung website, Biso đảm bảo khách hàng có thể thành thục các thao tác trên hệ thống.