Biso hỗ trợ kỹ thuật trong 24 giờ và 7 ngày trong tuần khi có yêu cầu từ doanh nghiệp (trừ mùng 1,2,3,4 tết âm).