Bất khi nào, bất cứ nơi đâu Biso luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng, khi khách hàng cần đến Biso là khi Biso còn giá trị.