Website được xây dựng trên nền tảng công nghệ cao và đồng bộ của Tập đoàn Microsoft (Hoa Kỳ). Vì vậy website luôn đảm bảo tính ổn định, tính bảo mật, tính mở rộng và khả năng tải trang tối ưu nhất.