Website sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như ASP.net, .NetFramework, MsSQL, VB.net, C#, PHP, MySQL, Apache, JSP, J2EE, Oracle…