Biso là Công ty Cổ phần Công nghệ Thái Bình Dương Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin từ năm 2006, trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội…

Đọc thêm