Đăng ký tên miền - domain

Biso đơn giản hóa quá trình đăng ký tên miền, giúp doanh nghiệp đăng ký tên miền nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm thời gian.

Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì (năm)
.vn 390.000 đ 600.000 đ
.com.vn 390.000 đ 550.000 đ
.net.vn 390.000 đ 550.000 đ
.org.vn 290.000 đ 350.000 đ
.info.vn 290.000 đ 350.000 đ
.gov.vn 290.000 đ 350.000 đ
.edu.vn 290.000 đ 350.000 đ
.biz.vn 390.000 đ 450.000 đ
.pro.vn 290.000 đ 300.000 đ
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì (năm)
.com Miễn phí 290.000 đ
.net Miễn phí 290.000 đ
.org Miễn phí 290.000 đ
.info Miễn phí 290.000 đ
.us Miễn phí 295.000 đ
.biz Miễn phí 290.000 đ
.me Miễn phí 800.000 đ
.tv Miễn phí 800.000 đ
.mobi Miễn phí 750.000 đ