Đăng ký tên miền - domain

Biso đơn giản hóa quá trình đăng ký tên miền, giúp doanh nghiệp đăng ký tên miền nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm thời gian.

Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì (năm)
.vn 390.000 đ 600.000 đ
.com.vn 390.000 đ 550.000 đ
.net.vn 390.000 đ 550.000 đ
.org.vn 290.000 đ 350.000 đ
.info.vn 290.000 đ 350.000 đ
.gov.vn 290.000 đ 350.000 đ
.edu.vn 290.000 đ 350.000 đ
.biz.vn 390.000 đ 450.000 đ
.pro.vn 290.000 đ 300.000 đ
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì (năm)
.com Miễn phí 270.000 đ
.net Miễn phí 270.000 đ
.org Miễn phí 270.000 đ
.info Miễn phí 270.000 đ
.us Miễn phí 275.000 đ
.biz Miễn phí 270.000 đ
.me Miễn phí 700.000 đ
.tv Miễn phí 700.000 đ
.mobi Miễn phí 650.000 đ